Pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021 w podziale na części.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na pełnieniu dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich. Wykonawca zapewnia obsadę dyżuru zimowego utrzymania przez osoby legitymujące się doświadczeniem stosownym do funkcji, którą mają spełnić jako dyżurni. Zamówienie będzie realizowane w sezonie zimowym 2020/2021 w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku oraz w Rejonach Dróg w podziale na następujące części:
Część I: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Część II: Rejon Dróg w Bytowie
Część III: Rejon Dróg w Chojnicach
Część IV: Rejon Dróg w Gdańsku
Część V: Rejon Dróg w Kartuzach
Część VI: Rejon Dróg w Lęborku
Część VII: Rejon Dróg w Pucku
Część VIII: Rejon Dróg w Starogardzie Gdańskim
Część IX: Rejon Dróg w Sztumie.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wykonanie każdej z ww. części przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Mostowa 11A
Gdańsk 80-778
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Mostowa 11A
Gdańsk 80-778
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się