Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Orzeszkowo

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Orzeszkowie.
2. Zamówienie będzie realizowane w części przy udziale środków finansowych dotacji celowej pochodzących ze źródeł zewnętrznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania środków dotacji celowej na realizację zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji, dotyczący parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Orzeszkowo 25
Hajnówka 17-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszkowie
Orzeszkowo 25
Hajnówka 17-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się