„Przewóz uczniów niepełnosprawnych”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w roku szkolnym 2020/2021 na trasie dom - przedszkole/szkoła/placówka – dom wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu zgodnie z art. 39 ust 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r. t.j. poz. 910).
Zamówienie obejmuje dwie części, tj.
Część I – transport uczniów zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój do przedszkoli/szkół/ ośrodków w Katowicach i Chorzowie.
Część II – transport uczniów zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój do Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 23, Zespołu Szkół nr 9 oraz do Przedszkola Specjalnego mieszczących się na terenie miasta.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 10:50


» Lokalizacja

Al. Józefa Piłsudskiego 60
Jastrzębie-Zdrój 44-335
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Miasto Jastrzębie Zdrój
Al. Józefa Piłsudskiego 60
Jastrzębie-Zdrój 44-335
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się