Wykonywanie przeglądów i napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów i napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku wg zasad określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ,
2. Wykaz obiektów, w których zamontowano urządzenia klimatyzacji i wentylacji w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku stanowi Formularz kosztorysowy załącznik nr 2 do SIWZ,
3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia:
- 6 - miesięcznej gwarancji na przeprowadzone przeglądy.
- min. 6 – max. 18 miesięcznej gwarancji na przeprowadzone naprawy (kryterium oceny ofert);
Dla wszystkich części wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ
Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od momentu podpisania protokołu przeglądu lub napraw.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Jana Klemensa Branickiego 9
Białystok 15-085
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Jana Klemensa Branickiego 9
Białystok 15-085
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się