Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy w roku szkolnym 2020/2021

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest :
„DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021”
Zakres usługi obejmuje:

1) Dowiezienie uczniów na godzinę 8:00 do Gminnego Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Łaszczowie z następujących miejscowości:
Dobużek – 8 uczniów
Dobużek-Kolonia – 6 uczniów
Hopkie – 8 uczniów
Hopkie-Kolonia – 5 uczniów
Kmiczyn – 6 uczniów
Kmiczyn-Kolonia – 11 uczniów
Małoniż – 9 uczniów
Muratyn – 3 uczniów
Nadolce – 8 uczniów
Pieniany – 2 uczniów
Pukarzów – 35 uczniów
Pukarzów-Kolonia – 3 uczniów
Steniatyn – 8 uczniów
Ratyczów – 4 uczniów
Wólka Pukarzowska – 22 uczniów
Wola Gródecka – 3 uczniów
Wola Gródecka Kolonia – 4 uczniów
Zimno – 6 uczniów
Zimno-Kolonia – 1 uczeń
Żerniki – 1 uczeń
Grodysławice – 18 uczniów
Grodysławice-Kolonia – 2 uczniów
Gródek – 2 uczniów
Żulice – 2 uczniów
Razem – 177 uczniów
oraz rozwiezienie uczniów po zakończonych zajęciach lekcyjnych w relacji jak wyżej w godz. 12:40 ; 13:40 ; 14:30 ; 15:20

2) Dowiezienie uczniów na godzinę 8:00 do Szkoły Podstawowej w Zimnie z następujących miejscowości:
Pieniany-Kolonia - 5 uczniów
Podlodów - 14 uczniów
Ratyczów - 13 uczniów
Żerniki - 3 uczniów
Wola Gródecka - 1 uczeń
Razem - 36 uczniów
oraz rozwiezienie uczniów po zakończonych zajęciach lekcyjnych w relacji jak wyżej w godz. 12:25; 13:30 ; 14:30 ; 15:25


3) Dowiezienie uczniów na godzinę 9:00 do Szkoły Podstawowej w Nabrożu-Kolonii z następujących miejscowości:
Dobużek-Kolonia, Dobużek - 10 uczniów
Tuczapy - 8 uczniów
Mołożów, Mołożów-Kolonia -11 uczniów
Kryszyn - 4 uczniów
Łykoszyn - 2 uczniów
Stara Wieś - 5 uczniów
Nabróż - 1 uczeń
Dutrów - 2 uczniów
Żulice - 3 uczniów
Razem - 46 uczniów
oraz rozwiezienie uczniów po zakończonych zajęciach lekcyjnych w relacji jak wyżej w godz. 13:30 i 15:05.
4) Dowiezienie na określoną godzinę nie może być zrealizowane wcześniej niż 30 minut i później niż 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
5) Odbiór dzieci ze szkół powinien być realizowany nie wcześniej niż 5 minut i nie później niż 30 minut po godzinach zakończenia lekcji.
6) Czas podstawienia transportu zastępczego w razie awarii nie może przekraczać 60 minut.
7) Wykonawca zobowiązany będzie do organizacji czynności bezpiecznego wsiadania dzieci do środka komunikacji i wysiadania z niego oraz zapewnienia opiekuna w czasie przewozu.
8) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj: kierowanie pojazdami, opieka nad dziećmi.
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Chopina 14
Łaszczów 22-650
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Gmina Łaszczów
Chopina 14
Łaszczów 22-650
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się