05230 - „Konikowo” - budowa placu zabaw na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa Detal Projektowanie i Realizacje Marta Pyrcz, ul. Starodębowa 77, 51-251 Wrocław, stanowiącej załącznik nr 1 do OPZ oraz wszelkich czynności opisanych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
2. Zakres zamówienia.
W ramach zamówienia należy wykonać, na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego, w szczególności:
a) roboty ziemne,
b) budowę nawierzchni placu zabaw,
c) rozmieszczenie i montaż urządzeń,
d) rozmieszczenie i montaż obiektów małej architektury,
e) wykonanie podestu dla osób niepełnosprawnych,
f) odtworzenie trawników,
g) organizację zaplecza budowy,
h) zapewnienie stałego nadzoru archeologicznego oraz pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonywaniu robót.
i) uporządkowanie terenu po robotach budowlanych,
j) zgłoszenie zakończenia budowy, zgodnie z prawem budowlanym,
k) wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych lub uzgodnień uzyskanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji.
4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części II SIWZ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław 50-059
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław 50-059
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się