„Wykonanie inwestycji pn.: Część 1: Ścieżka rowerowa oraz chodnik wzdłuż ul. Wrocławskiej Część 2: Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta w kierunku stacji metra Część 3: Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Spisaka/Sosnkowskiego/Regulskiej Część 4: Piękna ulica Francuska – zielona i bezpieczna”

» Opis zapytania

„Wykonanie inwestycji pn.:
Część 1: Ścieżka rowerowa oraz chodnik wzdłuż ul. Wrocławskiej
Część 2: Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta w kierunku stacji metra
Część 3: Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Spisaka/Sosnkowskiego/Regulskiej
Część 4: Piękna ulica Francuska – zielona i bezpieczna”
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Dokumentacji technicznej (Rozdział V SIWZ) i przedmiarach robót (Rozdział VI SIWZ)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Chmielna 120
Warszawa 00-801
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120
Warszawa 00-801
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się