„Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Rynek 3 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej – Witajcie w naszej bajce”.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń w piwnicy budynku przy ul. Rynek 3 w Orzyszu. Dostosowanie pomieszczeń w budynku na potrzeby świetlicy środowiskowej. Wykonanie prac remontowych polegać będzie na wykonani następujących elementów:
- montaż platformy schodowej dla niepełnosprawnych;
-wykonanie poręczy stalowych do schodów,
- balustrady tarasowe z pochwytem stalowym,
- fundamenty z bloczków betonowych,
- tynki zwykłe wewnętrzne kat. II z zaprawy cementowo- wapiennej,
- gładzie jednowarstwowe z gipsu szpachlowe,
- schody żelbetowe,
- okładziny schodów z płytek kamionkowych gres,
- sufity podwieszane na ruszczcie metalowym,
- montaż drzwi łazienkowych i technicznych,
- roboty sanitarne,
- roboty elektryczne,
- montaż opraw sufitowych
2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, organizacji placu budowy, wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Wykonawca winien prowadzić roboty zgodnie z dokumentacją.
Przedmiot zamówienia dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Rynek 3
Orzysz 12-250
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Orzysz
Rynek 3
Orzysz 12-250
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się