Usługa Konserwacji, przeglądów, codziennej obsługi urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych w budynkach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badaczy w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 oraz przy ul. Wawelskiej 15 B

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, przeglądy, codzienna obsługa urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych w obiektach NIO-PIB zapewniająca utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej instalacji niepalnych gazów medycznych – tlenu, podtlenku azotu, sprężonego powietrza, próżni medycznej i technicznej, wraz z towarzyszącymi urządzeniami, punktami poboru gazów, armaturą i rurociągami.
2. Obsługa butli ciśnieniowych , naczyń kriogenicznych polegająca na kontrolowaniu ich stanu technicznego oraz ich transport z gazem do odbiorców wewnętrznych.
3. Obsługa zbiorników kriogenicznych niepalnych gazów medycznych łącznie z armaturą (parownice, zawory upustowe itp.).
4. Konserwacja i obsługa stacji redukcyjnej gazu w budynku tlenowni i stacji redukcyjnej przy budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów (CPN) przy ul. W.K. Roentgena 5
5. Konserwacja, przeglądy i obsługa stacji pomp próżniowych w budynku CPN i przy ul. Wawelskiej 15.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 09:00


» Lokalizacja

W.K. Roentgena 5
Warszawa 02-781
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy
W.K. Roentgena 5
Warszawa 02-781
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się