Druk (z plików PDF) i oprawa książki: Dwurnik. Totalnie.

» Opis zapytania

13. Parametry usługi:

Druk (z plików PDF) i oprawa książki: Dwurnik. Totalnie
FORMAT (blok książki po obcięciu): 230 mm (szerokość) x 270 mm (wysokość)
OKŁADKA: miękka 230mm x 270mm + 2 skrzydełka 150mm x 270mm po obu stronach
OBJĘTOŚĆ : 88 stron
NAKŁAD: 350 egz.
KOLORYSTYKA:
okładka – 4 + 1 + folia matowa + UV wybiórczo
środek – 4 + 4
PAPIER
okładka – karton 350 g/m2
środek – kreda matowa satynowa 160 g/m2

Materiały będą przekazane w formie elektronicznej ( plik PDF) na wskazany
przez Wykonawcę adres mailowy lub FTP.

Do wykonania:
naświetlenie,
druk,
introligatornia.

Książka posiada nr ISBN: 978-83-64356-43-8
Do wykonania: Proofy ze wskazanych stron ( 23-24, 45-46) i ozalid,


Przed przystąpieniem do druku Wykonawca zobowiązany jest przekazać przygotowany materiał Zamawiającemu, w celu ostatecznej akceptacji.
Wykonawca użyje do wykonania zamówienia materiałów własnych.
Przedmiot zamówienia posiada kody CPV: 79810000-5 Usługi drukowania,
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy,
79821000-5 Drukarskie usługi wykańczalnicze.
Treść złożonej oferty musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako sprzecznej z SIWZ.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Szafranka 9
Katowice 40-025
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi poligraficzne

» Dane nabywcy

Muzeum Historii Katowic
ul. Szafranka 9
Katowice 40-025
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się