SVA/J/4620-51/2020: Dostawa materiałów budowlanych wraz z rozładunkiem w ramach zadania 42 030 Oświęcim.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów budowlanych wykończeniowych wg formularza cenowego wraz z dostawą i rozładunkiem na wskazanym miejscu w miejscowości Oświęcim.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.
Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezbędne dokumenty jak deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania do 30% zakresu przedmiotu Umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do Umowy lub możliwość zwiększenia do 30% zakresu przedmiotu Umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do Umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, wypełniony formularz cenowy należy złożyć wraz z ofertą.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały konstrukcyjne

» Dane nabywcy

AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się