Montaż windy i platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Kutno.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na „Montażu windy i platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych
w budynku Urzędu Miasta Kutno".

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Załączniki nr 9
i 10 do siwz – płyta CD) oraz Wspólnego Słownika Zamówień.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 18
Kutno 99-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Miasto Kutno
pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 18
Kutno 99-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się