Usługa holowania i parkowania pojazdów samochodowych silnikowych do celów procesowych na terenie KPP w Skarżysku Kamiennej o masie całkowitej powyżej 3,5 t.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest holowanie i parkowanie „pojazdów samochodowych”, „pojazdów silnikowych” zwanych dalej w treści „pojazdami”, przyjętych jako depozyt policyjny, będących dowodami rzeczowymi w celu przeprowadzenia w niezbędnym zakresie czynności procesowych, zgodnie z art. 308 § 1 KPK na koszt Policji z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1990 ze zm.) oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych policji.
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Seminaryjska 2
Kielce 25-372
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi utrzymania i serwis pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Seminaryjska 2
Kielce 25-372
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się