Wykonywanie usług w zakresie ochrony osób, mienia, obiektów oraz obsługa systemu sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 2 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Dubois 68
Ostrów Mazowiecka 07-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ochrona

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Dubois 68
Ostrów Mazowiecka 07-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się