Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w budynkach OHP na terenie Nysy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w budynkach Ochotniczych Hufców Pracy w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0193/16, projektu „Termomodernizacja budynków OHP”, w ramach poddziałania 1.3.1. Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Liczba inspektorów robót powinna być adekwatna do branż występujących na budowie i zakresu, wynika z konieczności nadzorowania robót budowlanych wg zakresu określonego w dokumentacji projektowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 11:45


» Lokalizacja

Tamka 1
Warszawa 00-349
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Tamka 1
Warszawa 00-349
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się