Dowożenie do szkół i odwożenie po zajęciach uczniów z terenu gminy Oława wraz z zapewnieniem opieki w autobusach w roku szkolnym 2020/2021 w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowożenia do szkół i odwożenia po zajęciach uczniów z terenu gminy Oława wraz z zapewnieniem opieki w autobusach w roku szkolnym 2020/2021 w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w dniach nauki szkolnej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 46, poz. 432 z późn.zm.), w przybliżonych godzinach porannych od godz.6.45 do 7.50 na 9 trasach oraz w godzinach popołudniowych od godz.12.00 do 15.30, w zależności od kończenia zajęć szkolnych w poszczególnych placówkach na 10 trasach (CPV 60172000-4). Orientacyjny przebieg poszczególnych tras określa załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Nowodojazdowa 9
Oława 55-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Gminny Zespół Oświaty w Oławie
ul. Nowodojazdowa 9
Oława 55-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się