Zakup zestawu koszy do koszykówki i tablicy wyników do obiektu sportowego - Hali Sportowej przy ul. Małachowskiego 7

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa z montażem sprzętu koszykarskiego w ramach zadania „Zakup zestawu koszy do koszykówki i tablicy wyników do obiektu sportowego – Hali Sportowej przy Małachowskiego 7.”
- Kosze najazdowe do koszykówki posiadające aktualny atest FIBA (2 szt.)
- Tablicę wyników główną (1 szt.)
- Tablicę wyników pomocniczą (1szt.)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Ks. Skorupki 21
Łódź 90-532
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sport

» Dane nabywcy

Miasto Łódź - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi
ul. Ks. Skorupki 21
Łódź 90-532
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się