Przetarg nieograniczony na dostawę wielowirnikowców wraz z kamerami i szkoleniami ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”, w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020 oraz w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 (sprawa nr 38/ZP/WŁiI/20)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest :
- w zakresie części I dostawa wielowirnikowca wraz z kamerami oraz szkolenie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a;
- w zakresie części II dostawa wielowirnikowców wraz z kamerami oraz szkolenie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1b.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Bema 100
Białystok 15-370
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego

» Dane nabywcy

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza
ul. Bema 100
Białystok 15-370
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się