Roboty budowlane polegające na wykonaniu układu komunikacyjnego z elementami tymczasowej Bazy Południowej LiZUD w Gdyni

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego p.t. „Układ komunikacyjny
z elementami tymczasowej Bazy Południowej LiZUD w Gdyni”.
2. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności.
a) przebudowę wjazdu do nieruchomości,
b) wykonanie utwardzenia terenu,
c) wykonanie ogrodzenia terenu, wraz z tablicą informacyjną wg wzoru, bramy stałej przesuwnej oraz szlabanu sterowanego zdalnie,
d) wykonie przyłącza elektroenergetycznego dla zasilenia placu budowy dla mocy poboru 40 kW,
e) wykonanie oświetlenia terenu wraz z montażem instalacji nadzoru wizyjnego,
f) wykonanie przyłączy i instalacji wewnętrznych wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,
g) montaż kontenerowego zaplecza biurowo socjalnego,
h) montaż namiotu na sól, z nadrukiem logo, wraz z wytwornicą solanki z dodatkowym zbiornikiem na solankę do poj. 10m3,
i) montaż wiaty magazynowej, kontenera narzędziowego oraz zadaszenia punktów OC do wysokości 4m,
j) budowa punktu zasilania EE dla samochodów elektrycznych,
k) montaż wagi najazdowej dla samochodów ciężarowych,
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy określają:
a) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik A do siwz
b) Projekt wykonawczy – załącznik B do siwz,
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – załącznik C do siwz,
d) Przedmiary robót budowlanych/Kosztorysy ofertowe – załącznik D do siwz,
e) Wzór umowy – załącznik nr 10 do siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. 10 Lutego 24
Gdynia 81-364
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
ul. 10 Lutego 24
Gdynia 81-364
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się