Realizacja wystawy plenerowej wraz z drukami towarzyszącymi i materiałami promocyjnymi w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej 2.0.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej 2.0 wystawy plenerowej wraz z drukami i publikacjami towarzyszącymi, materiałami promocyjnymi oraz opracowaniem i wyprodukowaniem dodatkowych materiałów graficznych i druków na potrzeby konferencji popularno-naukowej.
Głównym celem wydarzenia jest podniesienie wśród obywateli świadomości znaczenia
i roli osób, rodzin, a także społeczności lokalnych w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości i budowy niepodległego państwa w latach 1918-1923 oraz promocja
i upowszechnienie informacji o działalności prowadzonej przez sieć Archiwów Państwowych ze szczególnym podkreśleniem ich roli w społecznościach lokalnych oraz otwartości dla wszystkich obywateli. Dlatego też ważnym aspektem projektu jest możliwość osobistego zaangażowania odbiorców i ich doświadczeń w poszczególne elementy projektu.
Zamiarem organizatorów jest podjęcie wieloaspektowych działań na rzecz poszerzenia wiedzy o archiwach rodzinnych wśród wszystkich grup społeczeństwa. Organizowane wydarzenia mają też służyć zacieśnieniu więzi między instytucjami partnerskimi uczestniczącymi w projekcie oraz promowaniu nieznanych szerzej w Polsce unikalnych kolekcji rodzinnych i działań Archiwów Państwowych na rzecz ich zabezpieczenia, opracowania i udostępnienia szerokim kręgom zainteresowanych.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zamówienia podstawowego, obejmującego następujące elementy:
1) identyfikacja wizualna wydarzenia wraz z pakietem szablonów graficznych dla sieci Archiwów Państwowych,
2) plenerowa wystawa czasowa (30 października 2020 r. – 29 stycznia 2021 r.),
3) druki i publikacje towarzyszące,
4) materiały promocyjne wydarzenia,
5) dodatkowe materiały graficzne i druki na potrzeby konferencji tradycyjnej lub online.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rakowiecka 2D
Warszawa 02-517
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Organizacja imprez

» Dane nabywcy

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
ul. Rakowiecka 2D
Warszawa 02-517
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się