„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Dołhobyczów w okresie od dnia 01 września 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Dołhobyczów w okresie od dnia 01 września 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Spółdzielcza
Dołhobyczów 22-540
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Dołhobyczów
ul. Spółdzielcza
Dołhobyczów 22-540
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się