SVA/J/4620-50/2020: Wywóz i zagospodarowanie odpadów budowlanych z terenu budowy w kompleksie wojskowym w Oświęcimiu przy ul Witolda Pileckiego 37 w ramach zadania 460804 Oświęcim – kod odpadu 170904, 170604, 170380.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Wywóz i zagospodarowanie odpadów budowlanych z terenu budowy w kompleksie wojskowym w Oświęcimiu przy ul Witolda Pileckiego 37 w ramach zadania 460804 Oświęcim - kod odpadu 170904, 170604, 170380.
Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2
do SIWZ.
Odbiorca odpadów powinien posiadać niezbędne, zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów budowlanych oraz spełniać wszelkie kryteria i wymagania uprawniające do odbioru, transportu, przetwarzania i gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 roku Dz. U. 2020 poz. nr 150 z poźn. zm. oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.
Podane w formularzu ceny jednostkowe powinny zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Wykonawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania do 50% zakresu przedmiotu Umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do Umowy lub możliwość zwiększenia do 50 % zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy.
Odbiorca odpadów musi podać w formularzu ofertowym własny numer rejestrowy w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się