Usługi w zakresie odbioru i utylizacji ruchomości różnego rodzaju

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru i utylizacji ruchomości różnego rodzaju. W ramach odbioru rozumiemy zmierzenie, zważenie, załadunek, transport, rozładunek i niszczenie wyrobów zgodnie z obowiązującymi przepisami i obostrzeniami stawianymi przez zamawiającego ustalanymi indywidualnie w zleceniu, ruchomości przechowywanych w magazynach Zamawiającego w następujących lokalizacjach:
LOKALIZACJA I:
Dotyczy likwidacji zgodnie z orzeczeniem sądowym:
- Legionowo – Łajski ul. Sikorskiego 5;
- Legionowo – Łajski ul. Przemysłowa 4;
- Warszawa – ul. Utrata 4.
- lub z miejsca zatrzymania towaru wskazanego przez Zamawiającego.
LOKALIZACJA II:
Dotyczy zużytych składników majątku ruchomego Izby Administracji Skarbowej w Warszawie:
- siedziby jednostek podległych Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie na terenie woj. mazowieckiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

01-513 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. Alojzego Felińskiego 2B
01-513 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się