Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych, finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do dnia 30 czerwca 2021 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych, finansowany z budżetu Gminy Sierpc. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup: a) oleju napędowego letniego i zimowego (ON), b) etyliny bezołowiowej (Pb 95) spełniających wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 r., poz. 1680 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązującymi normami , lub innymi przepisami lub normami obowiązującymi w dniu zakupu. Przewidywane wielkości zakupu w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wyniosą: a) olej napędowy ON /letni i zimowy/ - 62.300 l b) etylina bezołowiowa (Pb 95) - 7.200 l

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.07.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Biskupa Floriana 4
Sierpc 09-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Sierpc
Biskupa Floriana 4
Sierpc 09-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się