usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów

» Opis zapytania

Część 1:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych (folia LDPE) w ilości do 50 Mg poprzez ich odzysk i/lub recykling.

Część 2:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie
16 01 03 – Zużyte opony (opony rolnicze i ciężarowe) w ilości do 3 Mg poprzez ich odzysk

Część 3:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodach:
17 03 80 – Odpadowa papa w ilości do 30 Mg;
17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (wełna mineralna, styropian zabrudzony) w ilości do 35 Mg
poprzez ich unieszkodliwienie.

Część 4:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodach:
15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) w ilości do 1,00 Mg;
15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 w ilości do 0,1 Mg;
16 02 13 - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (świetlówki) w ilości do 0,5Mg;
16 02 16 - Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (tonery) w ilości do 0,6Mg;
16 06 02 - Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe w ilości do 0,022 Mg;
20 01 14* - Kwasy w ilości do 0,05 Mg;
20 01 15* - Alkalia w ilości do 0,1 Mg;
20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności w ilości do 0,05 Mg;
20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć w ilości do 0,5 Mg;
20 01 28 - Farby tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 w ilości do 2,5 Mg
poprzez ich odzysk i/lub unieszkodliwienie.

Część 5:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie
20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31 w ilości 1,5 Mg poprzez ich odzysk w procesie R1.

Część 6:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie
20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki w ilości do 15 Mg poprzez ich unieszkodliwienie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Spytkowo 69
Giżycko 11-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spytkowo 69
Giżycko 11-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się