Przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i poremontowych dostarczanych z terenu nieruchomości stanowiących własność oraz zarządzanych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na przyjmowaniu i zagospodarowaniu odpadów wielkogabarytowych i poremontowych dostarczanych z terenu nieruchomości stanowiących własność oraz zarządzanych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług zagospodarowania innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych o kodach:
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 03 80 Odpadowa papa
20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

3. Ilość odpadów wynosi około 523 tony rocznie, łącznie dla wszystkich rodzajów odpadów. Wskazana ilość odpadów stanowi jedynie dane poglądowe i nie jest wiążąca. Zakres realizacji umowy w zakresie ilości odpadów wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a
Szczecin 70-302
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a
Szczecin 70-302
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się