Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wywozie stałych odpadów komunalnych na potrzeby podległych jednostek Izby Administracji Skarbowej w Łodzi wraz z udostepnieniem pojemników na odpady

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wywozie stałych odpadów komunalnych na potrzeby podległych jednostek Izby Administracji Skarbowej w Łodzi wraz z udostepnieniem pojemników na odpady, z podziałem na następujące zadania:
1) część nr 1 – wywóz stałych odpadów komunalnych i udostępnienie pojemników na odpady na potrzeby Urzędu Skarbowego w Łowiczu;
2) część nr 2 – wywóz stałych odpadów komunalnych i udostępnienie pojemników na odpady na potrzeby Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem określonym w pkt 2.
Szczegółowe informacje o warunkach częstotliwości odbioru odpadów, ilości i wielkości pojemników na gromadzenie odpadów zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy pomocy podwykonawców.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: 90511000-2 – usługi wywozu odpadów, 34928480-6 – pojemniki i kosze na odpady i śmieci.
Zamawiający przewiduje termin wykonania zamówienia w okresie tj. od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Kościuszki 83
Łódź 90-436
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Al. Kościuszki 83
Łódź 90-436
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się