Dostawa energii elektrycznej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Kancelarii Prezydenta RP według poniższego podziału na części:
a) część I - Obiekty Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie przy: ul. Flory 2, ul. Bacciarellego 4, ul. Wiejskiej 10A, ul. Wiejskiej 10B.
b) część II - Rezydencja Prezydenta RP „Zamek” w Wiśle – Narodowy Zespół Zabytkowy,
ul. Zameczek 1, 43-460 Wisła. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2020 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Wiejska 10
Warszawa 00-902
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
Warszawa 00-902
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się