Sukcesywny odbiór, transport, poddanie procesowi stabilizacji i końcowe zagospodarowanie w procesie odzysku osadów nadmiernych zagęszczonych, z oczyszczalni ścieków w Bojszowach.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport, poddanie procesowi stabilizacji i ostateczne zagospodarowanie w procesie odzysku osadów ściekowych zagęszczonych z oczyszczalni ścieków w Bojszowach (43-220), przy ul. Gościnnej.
Łączna ilość wytwarzanych w okresie roku osadów ściekowych po zagęszczeniu wynosi: ok. 3500 m3 rocznie. Przewiduje się zawarcie umowy na okres 16 miesięcy – ilość osadu do zagospodarowania w okresie wynosi odpowiednio 4 667 m3. Zawartość suchej masy w osadzie wynosi ok.4-7% (osad zagęszczony nadający się do pompowania).
Zamawiający nie dopuszcza jako sposobu zagospodarowania osadów metody odzysku R10
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odbierał (odpompował) osad zagęszczony wozem asenizacyjnym o objętości zbiornika na osad minimum 20 m3 jednorazowo, przy czym przewiduje się odbiór osadu 2-3 razy w tygodniu, w dni od poniedziałku do piątku, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Przewidywana ilość osadu do odebrania na tydzień – 60-70 m3. Wykonawca musi zapewnić możliwość odbioru osadu zagęszczonego co najmniej 2 razy w tygodniu, według potrzeb Zamawiającego, w sposób sukcesywny.
Szczegółowy opis wymagań wobec Wykonawcy zawiera specyfikacja

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Świętego Jana 52
Bojszowy 43-220
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Świętego Jana 52
Bojszowy 43-220
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się