Dostawa i montaż mobilnego urządzenia do ciągłej dezynfekcji wodą wysokoozonowaną oraz do płukania i dezynfekcji sieci, instalacji i urządzeń wewnętrznej instalacji wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż mobilnego urządzenia do ciągłej dezynfekcji wodą wysokoozonowaną oraz do płukania i dezynfekcji sieci, instalacji i urządzeń wewnętrznej instalacji wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
- „Specyfikacja asortymentowo-cenowa” – załącznik nr 2 do SIWZ,
- „Parametry techniczne” – załącznik nr 3 do SIWZ,
- „Wzór umowy” – załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Zamawiający wymaga, aby osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia posiadały aktualne uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 na stanowisku dozoru oraz eksploatacji zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. nr 828 ze zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2005 r. nr 141 poz. nr 1189).
4. Zamawiający wymaga co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, nie krótszy jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Gliwice 44-102
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych
  • Woda i ścieki

» Dane nabywcy

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Gliwice 44-102
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się