Przetarg nieograniczony na odbiór odpadów medycznych i niebezpiecznych oraz dostawę worków i pojemników j.u.

» Opis zapytania

Usługa odbioru odpadów medycznych i niebezpiecznych
18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki czyli tzw. „sharps” – przedmioty, które z powodu swojej powierzchni mogą spowodować przy ich dotyku, nawet bez silnego nacisku, ranę ciętą lub kłutą, są to np. systemy infuzyjne, lancety, noże chirurgiczne, skalpele, nożyce, skrobaki, dłuta, pilni (z wyłączeniem 18 01 03)  5 kg
18 01 02 Części ciała i organów oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania z wyłączeniem kodu 18 01 03 450 kg
18 01 03 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, ze wywołują choroby u ludzi i zwierząt z wyłączeniem kodu 18 01 80 i 18 01 82 35 000 kg
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 tj. niezakaźne – narzędzia do operacji bez przedmiotów ostrych, opatrunki w tym gipsowe, odzież jednorazowego użytku, strzykawki (bez igieł), butelki i worki infuzyjne, miski, naczynia, odpady nieznacznie zanieczyszczone środkami cytostatycznymi, np. mankiety na rękawy, maseczki do ochrony dróg oddechowych, rękawiczki, maczaki, artykuły jednorazowego użytku 500 kg
18 01 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne 500 kg
18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 np. przeterminowane, zanieczyszczone chemikalia, przeterminowane zanieczyszczone chemikalia, odpady z aparatów diagnostycznych 20 kg
18 01 08 Leki cytoksyczne i cytostatyczne 15 kg
18 01 09 Leki inne, niż wymienione w kodzie 18 01 08 5 kg
18 01 82 Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych 10 kg

Dostawa worków i pojemników
Worki czerwone grube LD 35 l 3 000
Worki czerwone grube LD 60 l 20 000
Worki czerwone grube LD 120 l 20 000
Worki niebieski grube LD 60 l 1 000
Worki niebieski grube LD 120 l 1 000
Worki zielone grube LD 120 l 500
Worki żółte grube LD 60 l 2 000
Worki żółte grube LD 120 l 1 000
Pojemnik żółty j.uż. 5l na odpady medyczne zakaźne ze szczelnym zamknięciem 20
Pojemnik czerwony j.uż. 10 l na odpady medyczne zakaźne ze szczelnym zamknięciem 200
Pojemnik czerwony j.uż. 30 l na odpady medyczne zakaźne ze szczelnym zamknięciem 800
Pojemnik czerwony j.uż. 60 l na odpady medyczne zakaźne ze szczelnym zamknięciem 1 500

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Fabryczna 27
Białystok 15-471
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku
Fabryczna 27
Białystok 15-471
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się