Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Zał. Nr 2 do SIWZ - tabela cenowa usługi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Kasprzaka
Warszawa 01-211
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka
Warszawa 01-211
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się