Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych z Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych na zlecenie Zamawiającego
w ilości ok. 335,52 ton wraz z użyczeniem 6 pojemników na odpady o pojemności 1,1 m3 na czas trwania umowy.
Zamawiający może zmniejszyć ilość przekazywanych odpadów w stosunku do ilości wskazanej w SIWZ
bez żadnych skutków prawnych obciążających Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Radomska 70
Starachowice 27-200
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Radomska 70
Starachowice 27-200
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się