Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Bogatynia i jednostek organizacyjnych Gminy Bogatynia w okresie 01.09.2020r. – 31.12.2020r.

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) dla potrzeb Gminy Bogatynia i jednostek organizacyjnych Gminy Bogatynia, tj.:

1. Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. 1 Maja 33, 59-920 Bogatynia
2. Przedszkole Publiczne nr 4, ul. Fryderyka Chopina 12, 59-920 Bogatynia
3. Przedszkole Publiczne nr 5, ul. Fryderyka Chopina 13, 59-920 Bogatynia
4. Przedszkole Publiczne nr 6, ul. Leona Wyczółkowskiego 32, 59-920 Bogatynia
5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater, ul. Plac Bohaterów Warszawy 1, 59-920 Bogatynia
6. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Wyczółkowskiego 42a, 59-920 Bogatynia
7. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika, ul. Fryderyka Chopina 15, 59-920 Bogatynia
8. Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 7a, 59-922 Opolno Zdrój
9. Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego, ul. Górnicza 1C, Porajów, 59-921 Sieniawka
10. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 5, 59-920 Bogatynia
11. Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Białogórska 28, 59-920 Bogatynia
12. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni, ul. Pocztowa 2, 59-920 Bogatynia
13. Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny, ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 14, 59-920 Bogatynia

Całkowite szacunkowe zużycie energii elektrycznej [MWh] w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. wynosi 1.180,500 MWh. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik A do SIWZ) oraz zestawienie punktów poboru energii elektrycznej (załącznik B do SIWZ), a także wzór umowy (Część III SIWZ) wraz z załącznikiem nr 1 (wykaz punktów poboru energii elektrycznej objętych umową) i nr 2 (pełnomocnictwo), stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

Każdy podmiot uczestniczący w niniejszym postępowaniu, o którym mowa powyżej, zawrze odrębną umowę w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Daszyńskiego 1
Bogatynia 59-920
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Bogatynia
ul. Daszyńskiego 1
Bogatynia 59-920
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się