Zimowe utrzymania dróg gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej w sezonie zimowym 2020/2021 .

» Opis zapytania

Teren objęty akcją zimowego utrzymania dróg gminnych podzielono na 7 grup obszarowych biorąc pod uwagę ich ilość i jakość dróg w poszczególnych miejscowościach.

Ilość wymaganego sprzętu do prac związanych z utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2020/2021:
gr nr I obejmująca miejscowość: Jodłówka-Wałki, Wola Rzędzińska I i II - ilość wymaganego sprzętu 4 szt,
gr nr II obejmująca miejscowość: Tarnowiec, Nowodworze,Radlna - ilość wymaganego sprzętu 4 szt,
gr nr III obejmująca miejscowość: Łękawka, Poręba Radlna - ilość wymaganego sprzętu 4 szt,
gr nr IV obejmująca miejscowość: Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Błonie - ilość wymaganego sprzętu 4 szt,
gr nr gr nr V obejmująca miejscowość: Zgłobice, Zbylitowska Góra - ilość wymaganego sprzętu 3 szt,
gr nr gr nr VI obejmująca miejscowość: Biała - ilość wymaganego sprzętu 1 szt,
gr nr gr nr VII obejmująca miejscowość: Zawada - ilość wymaganego sprzętu 2 szt ( w tym samochód z napędem 4x4 wyposażony w pług i piaskarkę).
Do obsługi jednej grupy obszarowej wymagana jest ilość sprzętu zgodnie z tabelą powyżej o następujących parametrach:
- każdy sprzęt zgłoszony przez Oferenta do zimowego utrzymania musi posiadać zarówno pług jak i posypywarkę do likwidacji śliskości,
• każdy sprzęt zgłoszony w ramach zimowego utrzymywania dróg na obszarze Gminy Tarnów musi posiadać napęd 4x4,
• ponadto Oferent winien posiadać sprzęty pomocnicze w postaci np. koparek, pługów które za zgodą Zamawiającego, mogą w krytycznych momentach być użyte do akcji zimowej.

W związku z powyższym oferent składając oddzielnie oferty na kilka grup obszarowych, powinien wziąć pod uwagę ilość i jakość posiadanego sprzętu, gdyż nie może wykazywać tego samego sprzętu w różnych grupach obszarowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Krakowska 19
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Tarnów
ul. Krakowska 19
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się