Dostawa energii elektrycznej dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do budynku przy ul. Piekary 14/15 w Poznaniu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem postępowania jest dostawa energii elektrycznej do obiektu Zamawiającego tj. Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do specyfikacji – projekt umowy.
2. Miejsce realizacji dostawy: punkt poboru w Poznaniu ul. Piekary 14/15 opisany w Załączniku nr 1 do Umowy.
3. W zakresie objętym zamówieniem Zamawiający jest obecnie zaopatrywany w energię elektryczną przez ORANGE Polska S.A. - umowa obowiązuje do dnia 24.09.2020 r.
4. Wykonawca wyłoniony w przetargu zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności związanych ze zmianą dostawcy energii elektrycznej przez Zamawiającego, w tym: poinformowania OSD o zawarciu umowy na dostawy energii.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zamówienie realizował zgodnie z zasadą TPA.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

61-823 Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul.Piekary 14/15
61-823 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się