Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Tuplice w terminie od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 r.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tuplice:
a. Zmieszane odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01).
b. Selektywnie zbierane odpady komunalne (kody odpadów 15 01 01, 20 01 01, 15 01 07, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 20 02 01, 20 01 35, 20 01 36, 17 01 01, 17 01 07, 17 09 04, 16 01 03.
c. Odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 20 03 07)
d. Odpady budowlane
e. Przeterminowane leki (kod odpadu 20 01 32) i leki cytostatyczne (kod odpadu 20 01 31)
2. Wykonawca wyposaży Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w urządzenia niezbędne do prawidłowego przyjmowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, tj. pojemniki, kontenery, które pozostają własnością Wykonawcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II i Części III SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Mickiewicza 27
Tuplice 68-219
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Urząd Gminy w Tuplicach
ul. Mickiewicza 27
Tuplice 68-219
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się