„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rzgów na okres od 01.09.2020r. do 31.12. 2020 r.”

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Rzgów , a także wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki.
oraz
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanego w Rzgowie, działka nr 56.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Konińska 8
Rzgów 62-586
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Rzgów
ul. Konińska 8
Rzgów 62-586
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się