Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy,
zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w planowanej maksymalnej ilości w czasie realizacji zamówienia 1 685,00 Mg, z podziałem na zadania określone poniżej:
Zadanie nr 1 (3.1): Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 845,0 Mg,
Zadanie nr 2 (3.2) – Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 840,0 Mg,
zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Obozowa 43
Warszawa 01-161
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
Warszawa 01-161
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się