Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Przemyskiego dotycząca budynków: Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego, Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego określonych w załączniku nr 1 do SIWZ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Zamawiającego w ilości szacunkowej wyniesie (kWh)
 w grupie taryfowej C11 – 25 000 kWh - przewidywane zapotrzebowanie energetyczne w okresie 24 m-cy: [kWh]
 w grupie taryfowej C21 – 380 000 kWh. - przewidywane zapotrzebowanie energetyczne w okresie 24 m-cy: [kWh]
 w grupie taryfowej G12w – 700 000 kWh - przewidywane zapotrzebowanie energetyczne w okresie 24 m-cy: [kWh]
a) Podane przewidywane zużycie energii elektrycznej (wielkość zużycia energii elektrycznej) ma charakter jedynie orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi
ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez Zamawiającego mniejszej niż przewidywana ilości energii w trakcie obowiązywania umowy. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-)10%.

1.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 7 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.07.2020 | 08:30


» Lokalizacja

Pl. Dominikański 3
Przemyśl 37-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Pl. Dominikański 3
Przemyśl 37-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się