Dostawa drzew miododajnych przy drogach Powiatu Żagańskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest „Dostawa drzew miododajnych przy drogach Powiatu Żagańskiego”
1.1. Zamówienie obejmuje dostawę, przygotowanie i sadzenie drzew w pasie drogowym drogi relacji Jabłonów – Jelenin, Chotków – Jelenin, Konin Żagański – Iłowa, Szprotawa – Małomice – w ilości 1428 szt.

2. Lokalizacja nasadzeń z podziałem na gatunek i ilość drzewek.

Lp. Lokalizacja nasadzeń gmina, obręb Nr działki Ilość sadzonek Nazwa sadzonek
gatunek Min, obwód pnia (cm)/wysokość Uwagi
1. Droga relacji Jabłonów – Jelenin, Gmina Brzeźnica obręb 081003_2.0003, Gmina Żagań, obręb 081009_2.0009 188, 362, 363, 364,
365
14/3,
701 300 lipa Obw. 10-12 cm
Wys.1,60 – 2,00 m Nasadzenia będą przeprowadzone wzdłuż drogi, po obu stronach jezdni .Sadzonki w odległości co 10 m z pominięciem istniejącego drzewostanu.
2. Droga relacji Chotków –Jelenin, gmina Brzeżnica obręb 081003_2.0002-Chotków, gmina Żagań obręb 081009_2.0009 – Jelenin 832,
705/1,
529,
530,
705/2
300 lipa Obw. 10-12 cm
Wys.1,60 – 2,00 m Nasadzenia będą przeprowadzone wzdłuż drogi, po obu stronach jezdni .Sadzonki w odległości co 10 m z pominięciem istniejącego drzewostanu.
3. Droga relacji Konin Żagański – Iłowa, gmina Iłowa obręb 081004_5.0006, obręb 081004_4.0001,0001, obręb 081004_5.0003 ½,
1/3,
1/31,
1/45,
636, 641/4,
780,
81,
979 340 lipa Obw. 10-12 cm
Wys.1,60 – 2,00 m Nasadzenia będą przeprowadzone wzdłuż drogi, po obu stronach jezdni .Sadzonki w odległości co 10 m z pominięciem istniejącego drzewostanu.
4. Droga relacji Szprotawa –Małomice, gmina Szprotawa, obręb 081007_4.0003,0003, gmina Małomice 081005_4.0001,0001 786,
797 488 lipa Obw. 10-12 cm
Wys. 1,60 – 2,00 m Nasadzenia będą przeprowadzone wzdłuż drogi, po obu stronach jezdni .Sadzonki w odległości co 10 m z pominięciem istniejącego drzewostanu.

3. Wymagania ogólne dotyczące stosowanych materiałów oraz metod transportu materiałów w celu wykonania nasadzeń zieleni przydrożnej.
3.1. Stosowane materiały:
3.1.1. Ziemia urodzajna
W zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następująca charakterystykę:
a) ziemia rodzima powinna być zdjęta przed rozpoczęciem prac
i zmagazynowana w pryzmach,
b) ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona do użytku w celu nasadzeń nie może być zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
3.1.2. Sadzonki
Drzewa (sadzonki) powinny być zgodne z normą PN-R-67022 i właściwie oznaczone.
Sadzonki drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać cechy:
a) pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
b) przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
c) system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,
d) pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,
e) przewodnik powinien być praktycznie prosty,
3.1.2.1. Niedopuszczalne wady sadzonek:
a) silne uszkodzenia mechaniczne drzew,
b) ślady żerowania szkodników,
c) oznaki chorobowe,
d) zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
e) martwice i pęknięcia kory,
f) uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
g) uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
3.1.3. Paliki
Toczone o długości 2,0 do 3 m i średnicy 7 do 8 cm. Jeden koniec palika powinien być ostro zakończony i zabezpieczony środkami konserwującymi nieszkodliwymi dla roślin.

3.1.4. Wiązadła
Odcinki elastycznej taśmy parcianej o szerokości 3 cm, grubego sznura o średnicy 1 cm z tworzywa naturalnego (len, konopie).

3.2. Metody transportu materiałów.
Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi i nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewka muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem korony, bryły korzeniowej, pędów oraz przed wyschnięciem i przemarzaniem. Drzewa po dostarczeniu powinny być natychmiast sadzone lub gdy nie ma takiej możliwości to zadołowane w miejscu ocienionym i wilgotnym.

4. Wymagania ogólne dotyczące wykonania oraz prowadzenia prac w celu realizacji przedmiotu zamówienia (nasadzenia drzewek).
4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz SIWZ.
4.2. Wymagania dotyczące sadzenia drzew.
a) miejsca nasadzenia zostaną wskazane przez Zamawiającego,
b) dołki pod drzewa powinny mieć taką wielkość, aby bryła korzeniowa mogła się w nich swobodnie pomieścić,
c) na dnie dołka formuje się niewielki kopczyk z ziemi urodzajnej, na którym układa się korzenie przy sadzeniu,
d) korzenie uszkodzone należy przed sadzeniem obciąć,
e) korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,
f) drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną,
g) wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa.

5. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonanych prac, obmiaru i odbioru prac.
5.1. Kontrola jakości wykonanych prac:
5.1.1. Kontrola jakości usług w zakresie sadzenia drzew polega na sprawdzeniu:
a) zgodności realizacji nasadzeń z wytycznymi w zakresie miejsc nasadzenia,
b) materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, i zgodności z normami PN-R-67022,
c) opakowania i transportu,
d) prawidłowości osadzenia palików drewnianych i przywiązania do nich drzew,
e) wykonania misek przy drzewach,
f) wymiany chorych, suchych i uszkodzonych drzew i palików.
5.2. Obmiar i odbiór robót.
Jednostką obmiarową jest sztuka wykonania posadzenia drzewa. Odbiór zostanie dokonany zgodnie z wzorem umowy.

6. Zamawiający w przypadku dostaw nie stosuje art. do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Dworcowa 39
Żagań 68-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej

» Dane nabywcy

Powiat Żagański
ul. Dworcowa 39
Żagań 68-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się