„Mechaniczne koszenie terenów zieleni w Chojnicach”

» Opis zapytania

Zakres zamówienia obejmuje:
a. Koszenie z natychmiastowym zgrabieniem i wywiezieniem trawy z terenów podanych na wykazie (załącznik nr 6). Wykaszanie wokół ławek, ogrodzeń, znaków drogowych, lamp oraz drzew i krzewów ze szczególną uwagą na zabezpieczenie pni drzew przed zniszczeniem. Załadowanie i wywiezienie trawy własnym transportem.
b. Koszenie trawy z terenów podanych na wykazie (załącznik nr 6). Wykaszanie wokół ławek, ogrodzeń, znaków drogowych, lamp oraz drzew i krzewów ze szczególną uwagą na zabezpieczenie pni drzew przed zniszczeniem.
Częstotliwość i sposób wykonania usługi, uzgadniana będzie z pracownikiem UM, wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie prac i ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania zadania. Termin wykonania poszczególnych harmonogramów będzie ustalany przez pracownika UM do każdego wykazu indywidualnie.
Kontrola wykonanego harmonogramu odbywać się będzie po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru prac, na podstawie dostarczonego wykazu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Stary Rynek 1
Chojnice 89-600
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Urząd Miejski
ul. Stary Rynek 1
Chojnice 89-600
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się