Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg

» Opis zapytania

Wykonanie usługi w zakresie utrzymania w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg w tym m.in.:
1) utrzymanie w sposób ciągły drożności całej infrastruktury deszczowej w granicach miasta, zapewniający prawidłową eksploatację sieci wraz z zlokalizowanymi na niej obiektami inżynierskimi z wyłączeniem odwodnienia drogowego. 2) dwukrotny przegląd i czyszczenie 33 szt. urządzeń podczyszczających wody deszczowe (separatory + osadniki) - zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera III część SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 12:30


» Lokalizacja

ul. Ratuszowa 13
Kołobrzeg 78-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
Kołobrzeg 78-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się