Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Wydmy między Dźwirzynem a Grzybowem – w ramach projektu pn. „Realizacja zadań ochrony czynnej wynikających z ustanowionych zapisów planów ochrony lub zadań ochronnych w wybranych rezerwatach przyrody”, finansowanego ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Wydmy między Dźwirzynem a Grzybowem – w ramach projektu pn. „Realizacja zadań ochrony czynnej wynikających z ustanowionych zapisów planów ochrony lub zadań ochronnych w wybranych rezerwatach przyrody”, finansowanego ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Teofila Firlika 20
Szczecin 71-637
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20
Szczecin 71-637
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się