„Utrzymanie zieleni wysokiej w pasach drogowych na terenie miasta Tychy”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia usługi obejmujące swym zakresem utrzymanie i pielęgnację zieleni wysokiej w pasach drogowych na terenie miasta Tychy.
2.Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.:
2.1.pielęgnację drzew,
2.2.usunięcie drzew suchych,
2.3.frezowanie istniejących pni drzew,
2.4.karczowanie pni drzew,
2.5.usunięcie drzew suchych, nie objętych ochroną prawną,
2.6.usuwanie powalonych lub złamanych drzew,
2.7.odsłonięcie znaków i sygnałów drogowych,
2.8.odsłonięcie skrajni,
2.9.usunięcie odrośli z pnia oraz odrostów u podstawy drzew,
2.10.karczowanie samosiejek,
2.11.oczyszczanie terenu z wiatrołomu.
3.Szczegółowy zakres prac oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone:
3.1.Załączniku nr 3: w opisie przedmiotu zamówienia,
3.2.Załączniku nr 4a i 4b: w kosztorysie ofertowym zawierającym wykaz i ilości prac związanych z wykonaniem zakresu rzeczowego w ramach zamówienia,
3.3.Załączniku nr 5: we wzorze umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Budowlanych 43
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Tyski Zakład Usług Komunalnych
Budowlanych 43
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się