Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie
2) udostępnienie pojemników na odpady zmieszane oraz worków lub pojemników na odpady zbierane selektywnie.

Szacowana ilość odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Godziesze Wielkie, które należy odebrać z nieruchomości oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Saczynie, w okresie realizacji umowy tj. 11 miesięcy (od 01 sierpnia 2020r. do 30 czerwca 2021r.) wynosi:
a) (niesegregowane) zmieszane odpady komunalne – 1160,00 Mg,
b) papier i tektura - 6,80 Mg,
c) szkło – 176,00 Mg,
d) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – 259,00 Mg,
e) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów- 50,00 Mg,
f) odpady z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 55,00 Mg.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. 11 Listopada 10
Godziesze Wielkie 62-872
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Godziesze Wielkie
ul. 11 Listopada 10
Godziesze Wielkie 62-872
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się