Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Świdnicy” w ramach zadania pt. „Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Świdnica z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” - DOKOŃCZENIE OBIEKTU

» Opis zapytania

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie oczyszczania ścieków komunalnych odbieranych przez system kanalizacyjny z części miejscowości wchodzących w skład aglomeracji Świdnica, w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami, przy obciążeniu oczyszczalni 4350 RLM i zapewnieniu przepustowości średniej dobowej 450 m3/d. oraz budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy szczytowej 9,45 kWp produkującej energię elektryczną z energii odnawialnej, która pozwoli zmniejszyć konsumpcję energii z sieci elektroenergetycznej produkowanej z konwencjonalnych źródeł energii oraz zredukować emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Zakres prac obejmuje przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Świdnicy wraz z rozbiórką likwidowanych obiektów oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej 9,45 kWp na terenie Oczyszczalni ścieków w Świdnicy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Długa 38
Świdnica 66-008
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Świdnica
Długa 38
Świdnica 66-008
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się