Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w Tylicach (za świetlicą wiejską)

» Opis zapytania

2. Zakres przedmiotu zamówienia:
I część „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Tylicach (za świetlicą wiejską)” branża kanalizacyjna
Kanalizacja deszczowa
- ułożenie kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa o wytrzymałości SN 8 średnicy 200 m, z podłączeniem do wpustu, kanalizacji, studni wraz z próbą szczelności – 242 m
- studzienki ściekowe z gotowych elementów o śr. 500 mm z pierścieniem odciążającym z osadnikiem, ustawione na płycie żelbetowej. Włazy D400 – 10 szt.
- studnie rewizyjne z kręgów o śr. 1200 mm z pierścieniem odciążającym w gotowym wykopie, ustawione na płycie żelbetowej. Włazy D400 – 4 szt.

II część „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Tylicach (za świetlicą wiejską)” branża drogowa
a) Roboty przygotowawcze, ziemne
b) Jezdnia
- warstwa z mieszanki związanej cementem C 1,5 / 2. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 1148,4 m2
- krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- regulacja wysokościowa istniejących krawężników – 30 m
- krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 450 m
- ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem – 38,4 m3
- podbudowy z mieszanki związanej cementem C8/10. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wraz z pielęgnacją - 1006 m2
- nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacją urządzeń-dotyczy nowej kostki którą należy zakupić, przywieźć i wbudować – 699 m2
- nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacją urządzeń. Kostka zostanie przekazana przez Zamawiającego, do ceny należy doliczyć załadunek/rozładunek, transport na teren budowy. Odbiór kostki z Mszanowa (plac ZUK) – 317 m2
c) Zjazdy na posesję
- warstwa z mieszanki związanej cementem C1,5 / 2. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
- obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 90 m.
- ława pod obrzeża betonowa C 12/15 z oporem – 5,4 m3
- podbudowy z mieszanki związanej cementem C8/10. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm wraz z pielęgnacją – 90 m2
- nawierzchnia z kostki betonowej 100%kolor grubość 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacją urządzeń. Kostka zostanie przekazana przez Zamawiającego, do ceny należy doliczyć załadunek/rozładunek, transport na teren budowy. Odbiór kostki z Mszanowa (plac ZUK) – 90 m2
d) Wykończenia
- regulacja istniejącej nawierzchni z kostki betonowej grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, podbudowie betonowej C8/10 gr. 20 cm, wraz z regulacją urządzeń – 100 m2
- regulacja bram wjazdowych – 2 szt.
- plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół. Dowiezienie/wbudowanie gruntu w celu wyrównania do nowego poziomu nawierzchni – 500 m2
- oznakowanie pionowe zgodnie z projektem. Przymocowanie tablic znaków drogowych, wraz z słupkami do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm, wraz z rozbiórką istniejącego oznakowania – 1 szt.UWAGI DOTYCZĄCE ZAKRESU ZAMÓWIENIA:
- Przedłożony projekt budowlany dokumentacja projektowa przewiduje wykonie zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm. Przedmiar robót przewiduje wykonanie tych zjazdów z kostki betonowej o grubości 6 cm. Do wyceny należy uwzględnić grubość kostki zgodnie z przedmiarem robót, (dotyczy cz. II - branża drogowa)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Podleśna 1
Mszanowo 13-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Nowe Miasto Lubawskie
Podleśna 1
Mszanowo 13-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się