Przebudowa południowej części rynku w Kórniku (Bninie)

» Opis zapytania

Przebudowa południowej części rynku w Kórniku (Bninie).
Szczegółowy zakres prac został określony w Opisie przedmiotu zamówienia, Dokumentacji projektowej, Przedmiarach robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Plac Niepodległości 1
Kórnik 62-035
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto i Gmina Kórnik
Plac Niepodległości 1
Kórnik 62-035
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się