DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. w asortymencie i ilościach wskazanych w załączniku nr 1a Szczegółowy formularz ofertowo cenowy
Przedmiot zamówienia podzielono na 4 (cztery) części, dalej zwanych pakietami, które szczegółowo zostały opisane w Część IV SIWZ oraz w Szczegółowym formularzu ofertowo cenowym stanowiącym Załącznik nr 1a.
Pakiet nr 1 – Wideoduoendoskop – 1 szt.
Pakiet nr 2 – Zestaw wideolaryngoskopowy -1 szt.
Pakiet nr 3– Mieszadło do preparatów płytkowych – 1 szt.
Pakiet nr 4 - Ultrasonograf przenośny z 1 głowicą z dedykowanym wózkiem – 1 szt.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pełne pakiety.
Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość pakietów.
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Zamkowa 4
Zabrze 41-803
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o.
ul. Zamkowa 4
Zabrze 41-803
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się